Aktivity Parlamentu mládeže Města Turnova

Po lednové volbě předsedy a místopředsedů a souhlasném stanovisku k projektu sportovního areálu v Maškově zahradě pokračovaly aktivity Parlamentu mládeže Města Turnova (PMMT) také v únoru.

Pro informovanost veřejnosti, ale také členů PMMT navzájem či zájemce o členství byly zřízeny webové stránky www.pmmt.cz.

V průběhu měsíce února uskutečnili zástupci PMMT anketu mezi návštěvníky Městského úřadu v Turnově. Formou dotazníku zjišťovali, jaký odbor lidé navštívili, s jakým problémem se na pracovníky úřadu obrátili, jak byli spokojeni se službami, s dobou čekání, co se jim líbilo či nelíbilo, co by případně změnili. Většinou se setkali  s ochotou dotazovaných. Prozatím bylo vyplněno asi čtyřicet dotazníků, anketa bude pokračovat. Po zpracování reprezentativního vzorku ze 100 dotazníků budou výsledky předány příslušným pracovníkům městského úřadu.

Na 2. zasedání PMMT dne 26. února, které se uskutečnilo od 15:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, byla nejprve zvolena mediální manažerka. Stala se jí Lidmila Horáková, jež bude parlament prezentovat navenek. Son Vu Ngoc pak byla ustanovena zástupkyní PMMT do Národního parlamentu dětí a mládeže. Následný program se týkal volnočasových aktivit. Možnosti trávení volného času dětí a mládeže představil vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ PhDr. Mgr. René Brož, kulturní aktivity prezentoval jednatel KCT, s.r.o. MgA. Lukáš Hajn, do diskuze přispěla Eva Kordová, radní města, Karel Šírek, hudební dramaturg KCT, Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil, ředitel SVČDM Žlutá ponorka nebo Ing. Tomáš Špinka, koordinátor PMMT. Z bohaté diskuze, v níž studenti a žáci uvedli mnoho svých problémů s množstvím a naplňováním volného času, vyplynulo, že mladým lidem chybí především prostor podobný dřívější čajovně v knihovně. Členové PMMT si také myslí, že město samo o sobě nedokáže veškeré nabízené volnočasové aktivity dostatečně prezentovat, třeba pomocí sociálních sítí. Problém vidí také v tom, že na vývěsních plochách jsou plakáty propagující nejrůznější akce nahuštěné a málo přehledné. Příští zasedání PMMT se bude věnovat dalším problémůma otázkám, které trápí a na něž hledají odpovědi mladí lidé žijící a studující v Turnově.

Bc. Radek Drašnar, koordinátor Projektu Zdravé město  a místní Agenda 21