Město poskytlo dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Usnesení zastupitelstva města z 28. února umožnilo poskytnout finanční dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve výši 59 000,- Kč.

Rozpočet města na rok 2013 počítá s dotacemi na volnočasové aktivity v celkové výši 100 000,- Kč. Po prvním kole výzvy k předložení žádosti o příspěvek bylo rozděleno 59 000,- Kč následujícím spolkům a sdružením na konkrétní aktivity takto:

· SDH Mašov – Dětský den v Mašově 2 500,-Kč

· SHD Mašov – Mašovské „Čarodky“ 2 500,- Kč

· KČT Turnov – Pleskotská hra 2013 2 500,- Kč

· Centrum pro rodinu Náruč, o.s. – Den dětí na Valdštejně 5 000,- Kč

· Junák – Svaz skautů a skautek – Sv. Jiří-patron všech skautů 2 500,- Kč

· Junák – Svaz skautů a skautek – Letní skautské příměstské tábory 18 000,- Kč

· Světlo Slunečnice, o.s. – Letní příměstský tábor TaPŠ Ilma v Rovensku p. Tr. 6 000,- Kč

· Povyk, o.s. – Letní příměstský tábor 2013 10 000,- Kč

· Oddíl Judo TSC Turnov – Letní sportovní tábor dětí 10 000,- Kč