Nájemné nebytových prostor se zvyšovat nebude

Rada města na svém zasedání dne 11. 2. 2013 schválila nezvyšování nájmu nebytových prostor dle roční míry inflace pro období od 1. 7. 2013.

Výše nájemného nebytových prostor bylo v předcházejících letech téměř vždy upravováno dle inflace stanovené Českým statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu hladiny spotřebitelských cen a služeb za 12 měsíců roku 2012 oproti průměru 12 měsíců roku 2011 činila v České republice 3,3%.

V roce 2011 bylo rozhodnutím Rady města navýšeno nájemné nebytových prostor o míru inflace 1,5%. V roce 2012 činila inflace v ČR 1,9% a Rada města schválila nezvyšování nájmu. Z důvodu příznivé výše nájmu se úspěšně daří pronajímat volné nebytové prostory v budově č. p. 466 ve Skálově ulici.

Nezvyšování nájmu nebytových prostor od 1. 7. 2013 se týká například zmíněné budovy bývalého domova mládeže ve Skálově ulici, části budovy SUPŠ a VOŠ, hotelové školy ve Zborovské ulici, Gymnázia Turnov, restaurace Life Food v domě U Zlatého beránka na náměstí Českého ráje, Mexické restaurace pod Základní uměleckou školou, ovocného baru u divadla, ordinace některých lékařů a dalších objektů v majetku Města Turnova.

Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku