Odpadové hospodářství v roce 2013

Rada Města Turnova na svém zasedání dne 11. 2. 2013 schválila dodatek ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb mezi Technickými službami Turnov, s. r.o.a Městem Turnov.

V rozpočtu města na rok 2013 je na  likvidaci komunálního a separovaného odpadu a provoz sběrného dvora na Vesecku schválena částka ve výši 12 250 000,- Kč.

Dodatek smlouvy se týká následujícího rozsahu a způsobu plnění služeb v uvedeném objemu finančních prostředků:

Provoz sběrného dvora na Vesecku bude zajištěn v následující provozní době: v letním období (01. 03. - 31. 10.) Po - Pá  09:00 - 17.00 So  09:00 - 12:00 v zimním období (01. 11. - 28.02.)  Po - Pá  09:00 - 16:00 So  09:00 - 12:00 Kontakt: 481 312 183

Svoz bioodpadu proběhne takto: Duben:  11. 4., 25. 4. Květen: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30.5. Červen: 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6. Červenec: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7. Srpen: 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8. Září: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 26. 9. Říjen: 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10. Listopad: 14. 11., 28. 11.

Pytle se směsnými plasty, papírem a nápojovými kartony budou sváženy dle následujícího harmonogramu každou první středu v měsíci: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí odboru životního prostředí