Upozornění pro žadatele o příspěvek ze Sportovního fondu Města Turnova pro rok 2013

V souladu se statutem Sportovního fondu vypisuje odbor školství, kultury a sportu 1. kolo výběrového řízení na příspěvky ze Sportovního fondu Města Turnova s uzávěrkou 28. 2. 2013.

Správní rada se usnesla, že bude v roce 2013 preferovat sportovní akce místního a regionálního významu zahrnující pořádání sportovních akcí soutěžního charakteru.

Správní rada se usnesla, že nedoporučí zastupitelstvu města přispět na sportovní vybavení (hokejky, míče, dresy apod.) a sportovní soustředění.

Žádost o příspěvek musí být předložena na předepsaném formuláři, který naleznete zde. Žádosti zasílejte na adresu: Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka 335, 511 02 Turnov nebo je doručte osobně na podatelnu Městského úřadu v Turnově v budově radnice – nejpozději do 28. 2. 2013.

Více informací poskytne p. Brychová, odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 755, e-mail: r.brychova@mu.turnov.cz

Správní rada Sportovního fondu je oprávněna vyžádat si dodatečné podklady.

statut sport fondu Statut Sportovního fondu Města Turnova  sport rozp pravidlaRozpočtová pravidla sportovní komise Města Turnova