V Turnově proběhl zápis prvňáčků

Dne 15. ledna 2013 proběhl slavnostní zápis dětí do turnovských základních škol. Celkem bylo k uvedenému datu zapsáno 181 dětí, předpokládaný počet 1. tříd v následujícím školním roce je osm.

Prozatím se jedná o předběžná čísla, protože dle zákona zápisy končí 15. 2. 2013 a o odkladech bude rozhodnuto až v květnu. Celkové počty mohou ovlivnit také přistěhovaní či odstěhovaní. 
Pro školní rok 2012 – 2013 bylo celkově zapsáno 184 žáků a bylo otevřeno devět tříd.


Mgr. et Mgr. R. Brož, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, MÚ Turnov

Tabulka zde.