STATISTIKA OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU V TURNOVĚ K 31. 12. 2012

Počet podnikatelů v rámci územního obvodu Turnova se za období loňského roku mírně navýšil.

Počet podnikatelů se v rámci našeho územního obvodu nesnížil, právě naopak, došlo ke zvýšení o 65 podnikatelů. V roce 2012 bylo zrušeno na vlastní žádost 135 živnostenských oprávnění, což je o 3 více v porovnání s rokem 2011.  Přerušených živností bylo 857, což je o 7 méně než v roce předchozím, o obnovení živností požádalo 271 subjektů, což je o 3 více než v roce 2011. Zvýšil se i počet živností na celkových 9981, tj. o 239 oproti roku 2011. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u živnosti volné o 119, dále o 62 u živností vázaných, o 54 u živností řemeslných a o 4 u koncesovaných.

Zprovozněním základních registrů, informačního systému evidence obyvatel dochází k propojení těchto agend i s registrem živnostenského podnikání. Dochází k tomu, že nám do živnostenského rejstříku chodí „hlášky“ – avíza, která upozorňují na veškeré změny. Jen v loňském roce jsme těchto „avíz“ zpracovali na 1 245.

Hana Lustigová, vedoucí obecního živnostenského úřadu