Smuteční oznámení

S lítostí oznamujeme, že v sobotu 15. prosince zemřel ve věku 79 let pan Václav Zima, bývalý člen Zastupitelstva města Turnova. Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Parte