Zákonná ohlašovací povinnost pro původce nadměrných či nebezpečných odpadů

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, upozorňuje, že podle zákona o odpadech musí povinné subjekty podávat hlášení za rok 2012 prostřednictvím ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok.
Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je podle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze splnit ohlašovací povinnost.
Doporučujeme provést registraci subjektu v ISPOP již nyní a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při zpracování žádosti o registraci, to znamená, abyste včas získali přístupové údaje do systému ISPOP a podali hlášení v řádném termínu do 15. 2. 2013.
Více informací na www.mzp.cz, www.ispop.cz, odpady.inisoft.cz.

Ing. Milan Sehnal, odbor životního prostředí