Výzva k podání žádosti o dotaci z Kulturního fondu Města Turnova pro rok 2013 - 1. kolo

V souladu se statutem kulturního fondu vypisuje odbor školství, kultury a sportu výběrové řízení na dotace z Kulturního fondu Města Turnova. Žádosti o příspěvek posílejte do 31. ledna 2013.

STATUT Kulturního fondu Města Turnova 

PRAVIDLA pro poskytování finančních prostředků na podporu kulturních aktivit na území města Turnova

UPOZORNĚNÍ - Formuláře žádostí jsou povinné, naleznete je ZDE.

Své žádosti zasílejte na adresu Městský úřad Turnov, Odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka 335, 511 02 Turnov nebo je doručte osobně na podatelnu Městského úřadu v Turnově v budově radnice.

Více informací poskytne p. Zajícová, odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 756, e-mail: j.zajicova@mu.turnov.cz