Děkujeme, že pomáháte zvelebit naše město aneb Rozkvetlý Turnov 2012

V říjnu t.r. byl na slavnostním večeru s přednáškou RNDr. Václava Petříčka nazvanou „Evropská příroda a krajina“ vyhodnocen již 9. ročník soutěže Rozkvetlý Turnov.  Vzhledem k nízkému počtu přihlášek rozhodla hodnotící komise ocenit všechny účastníky.

Oceněni byli:

Ivana Mizerová, Turnov

Eliška Cimbálová, Turnov

Irena Jursíková, Turnov

Eva Krsková, Turnov

Jana Laurinová, Turnov

Lenka a Václav Haškovi, Turnov

Soutěž vyhlásil Odbor životního prostředí Městského úřadu v Turnově.  Vyhlašovaly se dvě soutěžní kategorie:

I. Výzdoba balkonů, oken a teras bytových jednotek.

II. Výzdoba rodinných domů a celková úprava okolí rodinného domu s důrazem na úpravu předzahrádky.

Nejen soutěžící, ale všechny osoby, jež z vlastní iniciativy dbají na květinovou výzdobu a dotváří tím krásnou atmosféru Turnova si zaslouží naše poděkování.

Turnov letos opravdu rozkvetl, což dokládají i pozitivní ohlasy návštěvníků, kteří do našeho města zavítali.

Věříme, že příštího, jubilejního 10. ročníku se zúčastní více soutěžících a společnými silami se opět zasloužíme o Rozkvetlý Turnov 2013.

Kateřina Doubravová, kancelář tajemníka

 

Související články:

Přihlašte svůj balkon, okna, terasu či předzahrádku do soutěže Rozkvetlý Turnov 2012

Rozkvetlý Turnov 2011