Za pomoci Rohozeckého okrašlovacího spolku, o.s. vzniklo nové zábradlí na Malém Rohozci

Na Malém Rohozci se objevilo nové zábradlí u cestičky pro pěší do Vazoveckého údolí. Stavbu se podařilo postavit ve spolupráci Města Turnova s Občanským sdružením Rohozecký okrašlovací spolek, který zastupuje pan Mgr. Lukáš Berndt.

Město Turnov poskytlo na výstavbu zábradlí potřebný materiál a členové sdružení zajistili odstranění starého zábradlí a zároveň vybudovali zábradlí nové.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.

Stanislava Syrotiuková, odbor správy majetku

Nové zábradlí u cestičky do Vazoveckého údolí

Související článek:

Poděkováním dobrovolným hašičům