ŘÍJEN - MĚSÍC STROMŮ

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí a Městská knihovna Antonína Marka v Turnově pořádají pro turnovské školy a širokou veřejnost akce u příležitosti ŘÍJNA, MĚSÍCE STROMŮ.

Strom v našem životě ik. STAVA  STROM V NAŠEM ŽIVOTĚ

Výstava nejlepších prací z výtvarné a fotografické soutěže

10. 10. - 31. 12. 2012, prostory knihovny


Strom v našem životě ik.PAMÁTNÉ STROMY NA TURNOVSKU

Přednášky pro seniory v DD Pohoda a penzion Výšinka

středa 24. 10. a čtvrtek 25. 10. 2012 od 14 hod., klubovny penzionů


Strom v našem životě ik.EVROPSKÁ PŘÍRODA  A KRAJINA

Přednáška RNDr. VÁCLAVA PETŘÍČKA o chráněných územích v Evropě

úterý 23. 10. 2012 od 18 hod., Dům Na Sboře


Strom v našem životě ik.VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ROZKVETLÝ TURNOV A FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE STROM V NAŠEM ŽIVOTĚ

úterý 23. 10. 2012 od 18 hod. v rámci Večera Na Sboře 

_________________________________________________________________

Již proběhlo:


Strom v našem životě ik.STROM – ZDROJ ŽIVOTA

Beseda a tvořivé dopoledne se spisovatelkou PhDr. MARIÍ HRUŠKOVOU

a ilustrátorem JIŘÍM FIXLEM

středa 3. 10. 2012 od 10 hod., dětské odd. knihovny


Strom v našem životě ik.DUŠE STROMŮ – PAMÁTNÉ STROMY NA TURNOVSKU

Povídání o stromech pro žáky ZŠ s Ing. MILOSLAVOU ŠÍPOŠOVOU a Ing. HANOU MALOU z odboru životního prostředí MěÚ v Turnově

pátek 5. 10. 2012 od 9 hodin, dětské odd. knihovny