Investiční akce - Rekonstrukce ul. Šlikova

Investor: Město Turnov
Zhotovitel: Silnice Jičín, a.s.
TDI: Jiří Vocásek, Modřišice
Termín realizace: říjen 2010

Náklad: 1.026.365,- Kč