Investiční akce - Opěrné zdi u roubenky čp. 389, Turnov, Šetřilovsko

Investor: Město Turnov
Projektant: Profes Projekt spol. s r.o., Turnov
Zhotovitel: 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou
Realizováno: říjen – listopad / 2010

Cena díla: 747 tis Kč