Investiční akce - Rekonstrukce lávky pro pěší č. 013 přes Libuňku

Investor: Město Turnov
Zhotovitel: Firesta – Fišer, a.s., Brno
Projektant: Profes projekt s.r.o., Turnov
Autorský dozor: Profes projekt s.r.o., Turnov
Termín realizace: říjen – listopad 2010

Náklad: 551.797,- Kč