Investiční akce - Zateplení MŠ Kosmonautů

Investor: Město Turnov, dotace MŽP 6 mil.Kč
Projektant: Ing. Pavel Marek
Zhotovitel: Status a.s., Roztoky
Realizace: 03/09 - 09/09
Náklad: 10.407 tis.Kč

Stavební a projektové práce, TDI