Investiční akce - Rekonstrukce bazénu Výšinka

Realizací projektu došlo k odstranění neuspokojivého technického stavu zařízení bazénu a zlepšení jeho hygienických podmínek, je vyřešen bezbariérový přístup do všech prostor objektu včetně vstupu do bazénu, instalací nových technologií je zajištěn šetrnější přístup k životnímu prostředí, díky novému vybavení je umožněn inovativní přístup k výuce plavání a rekonstrukce doplňkových prostor umožňuje jejich další využití pro rehabilitaci a relaxaci.

Investor: Město Turnov, dotace ROP NUTS II cca 20 mil.Kč
Projektant: CODE s.r.o., Pardubice
Zhotovitel: BAK a.s., Trutnov
TDI: Jiří Vocásek, Modřišice
Realizace: 10/08 - 08/09
Náklad: 25,355 mil. Kč

Stavební a projektové práce, TDI