Občanské sdružení SLUNCE VŠEM otevřelo nové klientské centrum

Dnes, tj. 4. září 2012, bude oficiálně otevřeno v ulici J. Palacha (objekt MŠ) nové Centrum denních služeb pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem.

V Turnově už dlouhá léta funguje Dětské centrum Sluníčko, do kterého dojíždějí rodiče s postiženými dětmi z Mnichova Hradiště, Lomnice nad Popelkou, Semil, Liberce, Turnova a okolních obcí. Nyní zde docházku ukončila první generace těžce mentálně postižených autistů, kteří dovršili dospělý věk. Co dál? Existuje v Libereckém kraji nějaké pokračování péče o takto postižené, aniž by museli opustit prostředí svého domova a zároveň měli možnost se dále socializovat? Tak se začali ptát rodiče dospívajících autistů. Odpovědět si museli sami. Žádné zařízení není.

Jako první krok rodiče těchto postižených dětí v roce 2004 založili občanské sdružení SLUNCE VŠEM. Zakládající členky a zároveň maminky se začaly začleňovat do veřejného života, navázaly spolupráci s městem Turnov a Krajským úřadem v Liberci, vytvořily klubovnu pro odpolední aktivity s dětmi. Popsat celé ty roky, například od získávání finančních prostředků, informací, zkušeností či kontaktů, by bylo dlouhé. Tak možná postačí, že po letech usilovného snažení stojí tato aktivita u jednoho z hlavních cílů: Občanské sdružení SLUNCE VŠEM poskytuje od 1. července 2012 novou sociální službu pro dospělé osoby s těžkým mentálním postižením a autismem.

Marcela Kurfirstová, předsedkyně sdružení, e-mail: slunce.vsem@seznam.cz, www.sluncevsem.cz