Nezapomeňte zaplatit za odpady

Finanční odbor Městského úřadu v Turnově připomíná občanům, že druhá část poplatku za odpady je splatná do konce září 2012.

Platbu lze uhradit nyní pouze na Městském úřadě v ul. Antonína Dvořáka, na finančním odboru v I. poschodí, kancelář č. 210 a to v tyto úřední dny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.

V případě bezhotovostní platby je třeba uvést variabilní symbol, platný již od roku 2009. Pokud ho poplatník nezná, je třeba zavolat na telefonní číslo 481 366 214. Číslo účtu pro poplatek za odpady zůstává rovněž stejný, a to: 50032-1263075359/0800. Pro správné zařazení úhrady poplatku je uvedení VS nezbytné.

V případě neuhrazení poplatku v tomto roce může správce poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část, zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Finanční odbor