Babičko, dědečku, pojďte studovat!

Pokud jste senior se statutem důchodce, invalidní důchodce (jakéhokoliv věku), osoba starší padesáti let (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce) a máte zájem studovat na univerzitě třetího věku, máme pro Vás dobrou zprávu. Od října tohoto roku máte příležitost studovat na Virtuální univerzitě třetího věku v Turnově. Organizátorem výuky je Městská knihovna Antonína Marka Turnov. Jedná se o společný projekt těchto univerzit: Česká zemědělská univerzita v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Karlova v Praze.  Více informací naleznete na www.e-senior.cz. Dotazy a přihlášky ke studiu přijímá Lenka Jůnová, tel. 777 257 696, e-mail: univerzita.turnov@email.cz.

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeny charakteristickým specifikům cílové skupiny - seniorům se zájmem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kurzů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.  Výuku je možné realizovat kdekoliv kde je dostupný internet - knihovny, školy, informační střediska, kluby a domovy seniorů a další.

U klasických prezenčních přednášek si posluchači odnášejí jen to, co si stačili poznamenat a zapamatovat; nemají možnost se k přednesené látce jakkoli vrátit a případné tištěné studijní materiály nikdy nemohou projev lektora úplně nahradit. Hlavní didaktická přednost virtuálních kurzů oproti klasickým prezenčním přednáškám spočívá právě v možnosti opakování, což je významné zejména pro seniory –repetitio mater studiorum.

Jak se může do výuky zapojit senior ?

Účastníkem studia může být: