V Turnově byl zaznamenán zvýšený výskyt potkanů

V součinnosti s jarní deratizací v objektech Města Turnova probíhala i deratizace kanalizačních sítí Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Největší výskyt potkanů byl na sídlištích a v ulicích Jeronýmova a Rokycanova.

Preventivní deratizaci, která by měla zabránit zvýšenému výskytu potkanů, provádí ve svých objektech Město Turnov každoročně. V součinnosti s tímto opatřením je prováděna také deratizace kanalizačních sítí Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.

V  květnu tohoto roku proběhla deratizace v těchto lokalitách: sídliště Výšinka, Nádražní, Přepeřská, Patočkovo sídliště, Studentská, Markova, Dvořákova, Hluboká, Trávnice, Pekařova, nám. Českého ráje, Jeronýmova, Rokycanova. Největší výskyt hlodavců byl na sídlištích a v ul. Jeronýmova a Rokycanova.

Jak se písemně vyjádřil zástupce ředitele oblastního závodu Turnov SČVK, a.s. Ing. Pěnička: „Jde o to, že lidé si potkany vyloženě vykrmují tím, co pouštějí do odpadu (zbytky jídla) a potom se diví, že jim běhají po ulici“.

Kateřina Doubravová, kancelář tajemníka