Investiční akce - Rekonstrukce ul. Bezručova

Rekonstrukce ul. Bezručova byla prováděna na jaře a v létě 2007.

Termín realizace: 03-07/2007

Náklady stavby: 16.250 tis. Kč

Dodavatel: Stavby silnic a železnic, a.s. závod Liberec

Investor: Město Turnov - OSM

TDI: Jiří Vocásek, Modřišice