V Turnově proběhla úspěšná konference Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les

V pátek 20. dubna 2012 uspořádalo Město Turnov – odbor životního prostředí celodenní konferenci na téma „Právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les“.

Přednášejícím na konferenci byl JUDr. Ing. Filip Dientsbier, Ph. D., přední odborník na právo v oblasti zákona o ochraně přírody a krajiny.

Konference byla určena pracovníkům státní správy, samosprávy, správcům vodních toků, komunikací, inženýrských sítí, pracovníkům stavebních firem i vlastníkům pozemků, kteří v rámci své činnosti významně zasahují do porostů mimolesní zeleně a také osobám, které zajišťují praktickou péči o dřeviny dle zákona č. 114/1992 Sb. Akce se zúčastnilo celkem 52 osob (tj. plná kapacita sálu). Polovinu účastníků tvořili zástupci státní správy a samosprávy.

Základními tématy konference byly:

Konference byla velmi úspěšná, a to především díky přednášejícímu JUDr. Ing. Filipu Dientsbierovi, PhD., který dokázal zajímavým způsobem přiblížit a podrobně rozebrat nejen jednotlivá témata  konference, ale i vyčerpávajícím způsobem odpovědět na četné dotazy účastníků konference. Pro veliký zájem máme v plánu konferenci zopakovat.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí OŽP, tel.: 481 366 153, m.siposova@mu.turnov.cz

13 komnata ik13 komnata ik13 komnata ik

(Foto: K. Doubravová)