Účelové katastrální mapy

Účelové katastrální mapy Vloženo: 5.5.2009

Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací - Oznámení o uzavření smlouvy

Zadavatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 22 Turnov, IČO: 00276227

Název zadání: Účelové katastrální mapy

Dodavatel: Ing. Václav Lepš, Bož. Němcové 488, České Meziříčí

Smluvní cena: 88.500,-- Kč bez DPH

Zveřejněno od: 4.5.2009

Zveřejněno do: 31.5.2009

Zadáno kdy: