Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Obnova a restaurování nového paláce na Valdštejně

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Obnova a restaurování nového paláce, objekt A na Valdštejně Vloženo: 22.6.2009

Formulář pro zadávání dodávek, služeb a stavebních prací – Oznámení o uzavření smlouvy
(předpokládaná cena zakázky je od 30.000 do 2.000.000 Kč bez DPH)

Zadavatel: Město Turnov, IČO: 00276227, Antonína Dvořáka čp. 335, 511 22 Turnov

Název zadání: Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Obnova a restaurování nového paláce, objekt A na Valdštejně

Dodavatel: REOPA, s.r.o. Liberec

Smluvní cena: 1.275.280,-vč. DPH

Zveřejněno od: 22.6.2009

Zveřejněno do:

Zadáno kdy: