Stálá měřící zařízení - radary

V Turnově a v některých přilehlých obcích budou instalovány další stálá měřící zařízení.

Město Turnov si nechá na základě výběrového řízení instalovat další stálá měřící zařízení v rámci projektu Bezpečná města.

Celkem bude instalováno 12 pevných měřící zařízení v Turnově a některých přilehlých obcích, které budou pronajaty od soukromého subjektu na základě smlouvy o pronájmu. Zařízení bude zřizovat městská policie a případné sankce bude udělovat, jako je tomu doposud, Odbor dopravy Městského úřadu v Turnově.

Tisková zpráva