Kurs dopravní výchovy pro mateřské školy

Město Turnov spolu s Libereckým krajem pořádá dopravní výchovu dětí z mateřských škol na dětském dopravním hřišti v Turnově.

Město Turnov spolu s Libereckým krajem pořádá dopravní výchovu dětí z mateřských škol na dětském dopravním hřišti v Turnově na skautském ostrově. Akce je z polovini financována z grantového fondu Libereckého kraje. Akce by měla přispět k prevenci před vznikem dopravních nehod s dětmi.

Kurzem projdou děti ze všech mateřských školek ve správním obvodu Turnova. Pro mateřské školy mimo Turnov je zajišťována autobusová doprava. Výuky se pravidelně během jednoho kursku, který probíhá v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin, účastní okolo 350 dětí.  Kurz probíhá dvoufázově v září a červnu tak, aby si děti osvojily základní pravidla chování v silničním provozu.