Úplata za vzdělání (tzv. školkovné) na školní rok 2009/2010 stanoveno

I pro nadcházející školní rok podepsal vedoucí Odboru školství, kultury a sportu René Brož dohodu se všemi osmi ředitelkami mateřských škol v Turnově.

I pro nadcházející školní rok podepsal vedoucí Odboru školství, kultury a sportu René Brož dohodu se všemi osmi ředitelkami mateřských škol v Turnově, která stanovuje výši tzv. školkovného na 340 Kč/ měsíc.

Dohoda je unikátní v tom, že sjednocuje výši tzv. školkovného. Pokud by bylo různé u jednotlivých mateřských škol, což zákon umožňuje, docházelo by ke zbytečnému nápětí a zájem rodičů by mohl být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výši tzv. školkovného. Způsob výpočtu částky je upraven ve školském zákoně.