Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnova

Na srpnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen historicky první strategický dokument pro oblast školství a vzdělávání Turnova a jeho spádové oblasti.

Na srpnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen historicky první strategický dokument pro oblast školství a vzdělávání Turnova a jeho spádové oblasti.

Dokument nazvaný „Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnova a jeho přirozeného spádové oblasti" je to historicky první strategický dokument města v oblasti školství a vzdělávání. Obsahuje prognózu demografického vývoje pro děti ve věkových kohortách mateřských a základních škol. Analýzu situace jednotlivých školských subjektů, které zřizuje Město Turnov. Zhodnocení situace ve střední vzdělávání, terciárním vzdělávání a dalším vzdělávání a jeho potenciálu pro město a okolí.

Z takto nashromážděných podkladů navrhli zpracovatelé devět základních variant řešení do budoucnosti. Následně pak předložili čtyři základní varianty v pořadí dle prioritnosti a výhodnosti pro řešení dané problematiky. Jednotlivé varianty na sebe navazují – když se nepodaří realizovat první, nastupuje další v pořadí.

Strategický plán vzdělávání obyvatelstva města Turnova a jeho přirozeného spádové oblasti (pdf, 3.3 MB)