Výsledky slavnostního zápisu do 1. ročníku turnovských základních škol pro školní rok 2012/2013

Dne 16. 1. 2012 proběhl na všech turnovských základních školách slavnostní zápis „prvňáčků“ pro školní rok 2012/2013.

Dne 16. 1. 2012 proběhl na všech turnovských základních školách slavnostní zápis „prvňáčků“ pro školní rok 2012/2013. 

Níže uvedená tabulka mapuje aktuální situaci slavnostního zápisu, kde jsou uvedeny počty zapsaných žáků na jednotlivých školách v Turnově.

1. Název školy 
2. Zapsáno celkem
3. V tom odklady z loňska
4. Odklady letošní (některé v jednání) 
5. Nastoupí dětí
6. Bude tříd

1.                  2.         3.        4.         5.          6.
ZŠ Skálova    43        10         4          39         2
ZŠ 28. října   60        15         3          57         3
ZŠ Žižkova    76        10         11        65         3
ZŠ Mašov      19         2          0          19         1
CELKEM       198        25        18        180        9

Zápis k povinné školní docházce probíhá i nadále – a to až do 15. února 2012, proto uvedené počty nejsou ještě definitivní, mohou se mírně změnit.


Kontaktní osoba:
Renata Brychová, odbor školství, kultury a sportu, 481 366 755, r.brychova@mu.turnov.cz