ZŠ Mašov a Středisko pro volný čas dětí a mládeže mají nového ředitele

V květnu t.r. proběhlo v souvislosti s novelou školského zákona konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele tří turnovských základních škol, osmi mateřských a ředitele jednoho školského zařízení Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov. Nového ředitele mají od srpna dvě organizace.

Od 1. 8. 2012 nově nastupuje do funkce ředitele ZŠ Mašov -  Mgr. Renata Šulcová (bývalá ředitelka odchází do důchodu a  bude i nadále na škole působit jako pedagog) a do funkce ředitele SVČDM Turnov - Mgr., Ing. Tomáš Zakouřil (bývalý ředitel odchází do důchodu).

Konkurzy byly vyhlášeny na místo ředitele u škol a školského zařízení tam, kde byl ředitel ke dni účinnosti zákona ve funkci déle než 6 let. Předpokládá se, že v příštím roce (2013) bude vyhlášen také konkurz na ředitele ZŠ Skálova, ZŠ Žižkova a ZŠ a MŠ speciální.

Na základě výsledků proběhlého konkurzu rada města na svém jednání 22. května do funkce jmenovala tyto ředitele škol a školského zařízení:

* Mateřská škola Turnov, ul. 28. října - Zdeňka Svobodová,
* Mateřská škola Turnov, Bezručova ul. - Bc. Jana Dontová,
* Mateřská škola Turnov, Zborovská ul. - Jana Brožová,
* Mateřská škola Turnov, ul. Kosmonautů - Jarmila Fibrichová,
* Mateřská škola Turnov, ul. Jana Palacha - Svatava Dékányová,
* Mateřská škola Turnov, Alešova ul. - Naděžda Dovolilová,
* Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká ul. - Hana Lamačová,
* Mateřská škola Turnov – Mašov, ul. U Školy - Mgr. Zdeňka Čiháková,
* Základní škola Turnov, ul. 28. října - Mgr. Jaromír Frič,
* Základní škola Turnov - Mašov, ul. U Školy - Mgr. Renata Šulcová,
* Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje - Mgr. Bohuslav Lédl,
* Středisko pro volný čas dětí a mládeže - Mgr. Tomáš Zakouřil.

Renata Brychová, odbor školství, kultury a sportu, tel.: 481 366 755, r.brychova@mu.turnov.cz