Prestižní cena pro Město Turnov

Město Turnov – Odbor cestovního ruchu si přivezl první místo z mezinárodní soutěže 3. ročníku Ceny Euroregionu Neisse-nisa-Nysa 2010. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 28 přeshraničních partnerství, ucházející se o prvenství v jednotlivých kategoriích. Město Turnov získalo první místo v kategorii Cestovní ruch a sport.

Město Turnov – Odbor cestovního ruchu si přivezl první místo z mezinárodní soutěže  3. ročníku Ceny Euroregionu Neisse-nisa-Nysa 2010. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 28 přeshraničních partnerství, ucházející se o prvenství v jednotlivých kategoriích. Město Turnov získalo první místo v kategorii Cestovní ruch a sport.

Oceněna byla dlouhodobá spolupráce na projektech v cestovním ruchu s partnerským městem Jawor, především  společný projekt na židovské téma: „Společná paměť, společná budoucnost – židovské památky česko – polského příhraničí“.

V rámci tohoto projektu proběhla setkání škol i odborníků, byla vyhlášena soutěž a realizována výstava, vydala se zajímavá publikace a  leták o Židovských památkách Českého ráje. V rámci projektu došlo  k úpravě webových stránek synagogy Turnov. Na tento úspěšný projekt chceme navázat v dalším roce. Již byl podán společně s polským partnerem projekt: „Kulturní dědictví česko – polského příhraničí“.

Poděkovat patří všem kolegyním z OCR, které se na jednotlivých aktivitách  projektu podílejí a které tak svojí prací reprezentují město Turnov.

- Foto z předávání cen v polském městě Boleslawiec -

Eliška Gruberová ing., vedoucí OCR MěÚ Turnov