XXI. KONFERENCE SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL

„Význam vzdělanosti, vzdělávání a vzdělání v péči o kulturní dědictví“ bylo téma celostátní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se uskutečnila v historickém centru města Turnova, v budově Kulturního centra „Střelnice“, ve dnech 5. - 8. října 2011. Zúčastnilo se jí téměř dvě stě účastníků a hostů, včetně studentů místních středních škol.

XXI. KONFERENCE SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA
V TURNOVĚ

„Význam vzdělanosti, vzdělávání a vzdělání v péči o kulturní dědictví“ bylo téma celostátní konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, která se uskutečnila v historickém centru města Turnova, v budově Kulturního centra „Střelnice“, ve dnech 5. - 8. října 2011. Zúčastnilo se jí téměř dvě stě účastníků a hostů, včetně studentů místních středních škol. Pro posledně jmenované bylo předurčeno téma konference. Zde se na jednom místě mohly sejít a zároveň prezentovat všechny uměleckoprůmyslové školy z Libereckého kraje. Kromě krásy vystavovaných uměleckých prací z kovů, kamene a skla mohli účastníci konference při přestávkách na občerstvení ocenit řemeslný um studentů Střední školy v Lomnici nad Popelkou zaměřené na gastronomii, potravinářství, obchod, služby a cestovní ruch.

Celou konferenci finančně podpořili též regionální sponzoři v podobě dopravy, nápojů apod., nejvíce finančně přispěla firma Veolia, která je zaměřena na propagaci pitné vody. Součástí programu konference byly prohlídky významných historických objektů Turnova a okolí, které neovlivnilo ani zhoršené počasí v závěrečném dni konference.

Všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu konání konference, poděkovala v jejím závěru starostka města PhDr. Maierová.

Odbor školství, kultury a sportu