Rozkvetlý Turnov 2011

I letos odbor životního prostředí vyhlásil soutěž Rozkvetlý Turnov pro obyvatele města. Cílem je ocenit ty, kteří se pečlivě starají o výzdobu svých domů, balkonů či veřejných prostranství.

I letos odbor životního prostředí vyhlásil soutěž Rozkvetlý Turnov pro obyvatele města. Cílem je ocenit ty, kteří se pečlivě starají o výzdobu svých domů, balkonů či veřejných prostranství.

Letos se soutěže zúčastnilo sedm občanů, kteří byli odměněni při akci „Podivuhodné stromy“, která proběhla 1. listopadu v domě Na Sboře. V kategorii „Výzdoba balkonů, oken a teras bytových jednotek“ poděkování náleží Elišce Cimbálové, Evě Krskové, Ivaně Mizerové a Miloslavě Letkové. V kategorii „Výzdoba rodinných domů, jejich teras a předzahrádek“ poděkování patří těmto obyvatelům města: Marii Hockeové, Lence a Václavu Haškovým a Jaroslavě Jankovské. Výherci byli odměněni květinou a knihou „Podivuhodné stromy“ autorky Marie Hruškové.