Poplatek za odpady v roce 2012

Informace o poplatku za odpady pro rok 2012, tj. kde, kdy a kolik je třeba zaplatit.

Městský úřad Turnov, finanční odbor upozorňuje občany, že od 2. ledna 2012 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 500Kč/osobu/rok a občané ho mohou uhradit na těchto místech:

 1. na Městském úřadu Turnov, ul. Antonína Dvořáka, finanční odbor, l.poschodí, kancelář č. 210, č. 202 a č.209
  pondělí a středa 8.00-12.00, 13.00-17.00
  úterý, čtvrtek, pátek 8.00-13.00
  kde je možno uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné
  nedoplatky.
  Nabízíme občanům řešit tento poplatek bezhotovostním převodem.
  Vyhnete se frontám.
  Pokud nedochází k žádným změnám, je možno uhradit poplatek
 2. na Regionálním turistickém informačním středisku /nám. Českého ráje/
  pouze do 31.3.2012 !!
  pondělí – pátek 8.00-12.00, 13.00-17.00
  v sobotu 9.00-12.00

Nárok na úlevu ve výši 250,-Kč má:

Splatnost poplatku v případě jednorázové platby je do 31.3.2012.

V případě rozdělení platby je splatnost 1. části poplatku do 31.3.2012
2. části poplatku do 30.9.2012.

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na tel.
č. 481 366 214. Tento VS platí i pro další roky. Pro správné zařazení úhrady poplatku
je uvedení VS nezbytné! Pro info sdělujeme, že č.účtu je 50032-1263075359/0800.

Městský úřad Turnov
finanční odbor