Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

Městský úřad upozorňuje, že podle zákona o odpadech budou v roce 2012 původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok podávat hlášení prostřednictví ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, upozorňuje, že podle zákona o odpadech budou v roce 2012 povinné subjekty podávat hlášení prostřednictvím ISPOP - Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.

Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, kteří nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok. Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad.

Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je podle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost.

Doporučujeme provést registraci subjektu v ISPOP již nyní a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při zpracování žádosti o registraci, tzn. abyste včas získali přístupové údaje do systému ISPOP a podali hlášení v řádném termínu do 15. 2. 2012.

Hlášení za rok 2011 již není možné odevzdávat v elektronické či tištěné podobě na Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí. Hlášení je možné podat pouze prostřednictvím ISPOP.

Více informací na www.mzp.cz, www.ispop.cz, http://odpady.inisoft.cz/