Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově

Dne 30. 11. 2011 byl ukončen projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Jednalo se o rekonstrukci zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově.
Projekt řešil úpravu zeleně v pěti areálech na území města. Jednalo se o čtyři mateřské školy a plochu před základní školou v Sobotecké ulici.

V rámci projektu byly odstraněny dřeviny se sníženou provozní bezpečnostní a špatným zdravotním stavem a ponechané stromy byly odborně ošetřeny. Dále byly vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trávníky. V prostoru před základní školou v Sobotecké ulici bylo v rámci projektu vybudováno nové odpočívadlo s lavičkami.

Celkem bylo v rámci projektu vysazeno 2 178 nových dřevin a odborně ošetřeno 59 stávajících stromů.

Projekt v hodnotě 1 398 709,20 Kč včetně DPH realizovala firma Petr Vykrut z Ostravy – Hrabůvky. Na financování projektu byla získána dotace z Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů. Město Turnov se na financování projektu podílelo 10 %.

Ing. Hana Malá, Odbor životního prostředí