Prezentace Regerace vnitrobloků

V prosinci měli občané Turnova možnost účastnit se dvou veřejných projednání, která se týkala regenerace zeleně ve vnitroblocích v ul. Kosmonautů a ul. Žižkova. Občané, kteří se projednání nemohli účastnit, mají možnost se vyjádřit dodatečně, a to do 4. ledna 2012.

V prosinci měli občané Turnova možnost účastnit se dvou veřejných projednání, která se týkala regenerace zeleně ve vnitroblocích.

Ve středu 14. 12. 2011 od 17 hodin proběhla v budově Základní školy v Alešově ulici prezentace projektu

Regenerace zeleně ve vnitroblocích, ul. Kosmonautů.

Prezentace za zúčastnilo 26 občanů.

13 komnata ik

Ve čtvrtek 15. 12. 2011 od 17 hodin proběhla v kongresovém sále Hotelu Karel IV. prezentace projektu

Regenerace zeleně ve vnitroblocích, ul. Žižkova

Prezentace se zúčastnilo 8 občanůl.

13 komnata ik

V průběhu setkání byly vznášeny jednotlivé připomínky a náměty, ke kterým se projektant postupně vyjadřoval. Z obou jednání byly pořízeny zápisy, které budou rovněž předány projektantovi.

Občané, kteří se projednání nemohli účastnit, mají možnost se vyjádřit dodatečně, a to do 4. ledna 2012.

Připomínky je možné zaslat:

  1. písemně na adresu Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
  2. e-mailem na adresu h.mala@mu.turnov.cz.

S konečnými projekty obou vnitrobloků budou občané seznámeni prostřednictvím webových stránek města.

Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí

Foto: K. Doubravová