Výsadba alejových stromů v rámci obnovy zeleně v Turnově

V měsíci dubnu byla v Turnově provedena výsadba 248 ks alejových stromů v rámci projektů „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“.

V měsíci dubnu byla v Turnově provedena výsadba 248 ks alejových stromů v rámci projektů „Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově“ a „Rekonstrukce zeleně v ulici 5. května a v ulici Zborovské v Turnově“. Na oba projekty byla Městem Turnov získána dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Celkem bylo na sídlištích vysazeno 226 ks vzrostlých stromů o obvodu kmínku 14 – 16 cm a 16 – 18 cm.  Na sídlišti Přepeřská bylo vysazeno 65 stromů, na sídlišti Výšinka 128 stromů a na sídlišti Dělnická 33 stromů. V podzimních měsících letošního roku bude dosazeno ještě 17 stromů, které na jaře nebyly v okrasných školkách k dispozici v požadovaných velikostech.

V rámci druhého projektu, který se týká zeleně v ulici 5. května a Zborovské, bylo vysazeno 22 ks jasanů do chodníku v ulici 5. května. Koncem května bude na povrch rabátek instalována kovová mříž a stromy budou kotveny na 3 kůly.

Práce na obou projektech budou pokračovat v květnu a červnu, kdy budou vysazeny keře. Zbylé stromy na sídlištích a v ulicích budou dosazeny na podzim letošního roku. V průběhu roku budou také vybudovány mlatové cesty, dětská hřiště a osazeny lavičky.


Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí, tel.: 481 366 152, e-mail: h.mala@mu.turnov.cz