Statut sportovního fondu

Sportovní fond je účelový fond, který Město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory sportovních aktivit na svém území, zejména:

Ke stažení