Upozornění pro žadatele o příspěvek ze Sportovního fondu města - 2012, 2. kolo

V souladu se statutem Sportovního fondu vypisuje správní rada výběrové řízení na příspěvky ze Sportovního fondu Města Turnova pro rok 2012 (2. kolo). Žádosti o příspěvek je třeba podat do 15. června 2012.

Upozornění pro žadatele o příspěvek ze Sportovního fondu města Turnova. Od 1.1.2012 byl zřízen Sportovní fond Města Turnova. V souladu se statutem Sportovního fondu vypisuje správní rada výběrové řízení na příspěvky ze Sportovního fondu Města Turnova pro rok 2012 (2. kolo)na následující oblasti:

Žádosti  o příspěvek je třeba podat do 15. června 2012
na Odbor školství kultury a sportu MěÚ v Turnově ve Skálově ulici, nebo přes podatelnu Městského úřadu v budově radnice. Formuláře žádostí jsou povinné a získáte je v písemné formě na Odboru školství,kultury a sportu (viz výše) nebo v elektronické podobě na stránkách Městského úřadu.

Správní rada Sportovního fondu je oprávněna vyžádat si dodatečné podklady.

Jana Zajícová, odbor školství, kultury a sportu, j.zajicova@mu.turnov.cz