ORP Turnov - Vnitřní integrace úřadu - část III.

Město Turnov požádalo v květnu 2010 o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „ORP Turnov – Vnitřní integrace úřadu – část III.“ s celkovými náklady 1.529.000,- Kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 2.2.2011 byla přislíbena částka ve výši 1.299.650,- Kč.

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06857

Město Turnov požádalo v květnu 2010 o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „ORP Turnov – Vnitřní integrace úřadu – část III.“ s celkovými náklady 1.529.000,- Kč. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 2.2.2011 byla přislíbena částka ve výši 1.299.650,- Kč.

Cílem projektu je řešení integrace vnitřního chodu úřadu, tj.:

  1. Synchronizaci identit mezi systémy 
  2. Vytvoření a implementaci integračních formulářů do stávajícího IS na úřadě a to včetně zapracování požadavků na vzhled a obsah formulářů a veškerých potřebných úprav k zajištění oběhu, schvalování procesů, správy a archivace těchto formulářů, respektující prostředí zadavatele 
  3. Vytvoření Portálu úředníka

Jde o zajištění provozu a údržby infrastruktury pro provozování aplikací a služeb úřadu dle procesů probíhajících v rámci působnosti Města Turnova.

Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel DATRON a.s., který má zajistit výše popsané výstupy a činnosti.

Projekt je realizován na odboru vnitřních věcí, zahrnuje jednu etapu, jejíž konec je naplánován na 31.12.2011 a měl by přispět k jednotnější a přehlednější práci s formuláři na úřadě a to jak ze strany zaměstnanců, tak občanů, kteří budou formuláře využívat.

eu mesto