Výstupy a přínosy klíčové aktivity 01 projektu Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřad

Požadovanými výstupy z dokončené klíčové aktivity 01 Procesní analýza, implementace procesních map projektu Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřadě v Turnově byly i procesní mapy 14 odborů Městského úřadu a dvě studie shrnující jednak výsledky procesního mapování a s ním spojené analýzy procesů probíhajících na Úřadě, jednak definující možnosti využití procesního modelu a jeho rozvoje v rámci následujících aktivit uvedeného projektu.

Požadovanými výstupy z dokončené klíčové aktivity 01 Procesní analýza, implementace procesních map projektu Zvýšení kvality řízení a managementu na Městském úřadě v Turnově byly i procesní mapy 14 odborů Městského úřadu a dvě studie shrnující jednak výsledky procesního mapování a s ním spojené analýzy procesů probíhajících na Úřadě, jednak definující možnosti využití procesního modelu a jeho rozvoje v rámci následujících aktivit uvedeného projektu.

Strukturovaná procesní analýza přinesla podněty ke zlepšení zejména v oblastech dostupnosti přiměřených zdrojů pro procesy a minimalizace počtu organizačních jednotek zapojených do procesu. Poukázala rovněž na možnosti doplnění systému řízení úřadu o další procesy zejména v oblasti strategického řízení úřadu a rozvoje lidských zdrojů.

Samotné procesní mapy, vymezující každý proces jeho výstupy a nezbytnými vstupy, jsou pak nezbytným předpokladem pro uplatnění soustavného měření výkonnosti vybraných procesů pomocí vhodných ukazatelů. Základní struktura těchto ukazatelů byla rovněž stanovena a na základě získaných zkušeností a s pomocí získané metodiky ji bude možno, stejně jako samotnou procesní mapu, dále rozvíjet – doplňovat, optimalizovat a podle potřeby detailněji specifikovat.

Nastavený rámec měření výkonnosti procesů (procesní controlling) tak vytvoří systémový základ pro trvalé zlepšování procesů Městského úřadu, což je hlavním očekávaným přínosem klíčové aktivity 01. Proto byl v této projektové aktivitě navržen taký celkový procesně definovaný systém trvalého zlepšování, jehož stěžejní součástí je uvedený procesní controlling.

eu esf