Dny evropského dědictví v Turnově

Město Turnov jako člen Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví následující kulturní akce, na které si tímto dovoluje pozvat širokou veřejnost.

Město Turnov jako člen Sdružení historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví následující kulturní akce, na které si tímto dovoluje pozvat širokou veřejnost.

V neděli 13. 9. 2009 od 14.00 hod. se koná v kostele sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích koncert duchovní hudby pro zpěv a varhany. Po koncertu následuje prohlídka kostela.

V pátek 18. 9. 2009 od 20 hodin 44 minut (začátek novoluní) se koná v synagoze v
Krajířově ulici noční prohlídka synagogy a přednáška o židovské mystice u příležitosti Roš Chodeš (novoluní).

Na závěr slavnostních dnů 23.9.2009 připravil odbor školství, kultury a sportu naučnou stezku pro děti 5. ročníků turnovských škol. Během pěšího výletu děti absolvují pět zastavení, kde se dozvědí zajímavosti o dějinách Turnova, českého státu a o přírodních krásách našeho kraje a zasoutěží si. Na Dlaskově statku pak proběhne vyhodnocení, vyhlášení vítězů a slavnostní zakončení s překvapením.

Pozvánku naleznete ZDE.