Prezentace projektu „Rekonstrukce ploch zeleně sídliště Přepeřská“

Ve středu 20.1.2010 od 16.00 hod. se uskutečnilo setkání s občany sídliště na Přepeřské ulici. Občané mají možnost podávat své připomínky k projektu až do 17.2. 2010.

Ve středu 20.1.2010 od 16.00 hod. se uskutečnilo setkání s občany sídliště na Přepeřské ulici. Setkání bylo věnované připravované rekonstrukci zeleně. Jednání se zúčastnil projektant Ing. Josef Souček, za Město Turnov starostka PhDr. Hana Maierová. Z Městského úřadu byly přítomny pracovnice odboru životního prostředí a Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku.  Účast obyvatel byla opět poměrně vysoká, setkání se zúčastnilo 37 lidí.
 V úvodu byli přítomní seznámeni s inventarizací dřevin, která byla na sídlišti provedena. Dále projektant představil dvě možná řešení, nad kterými probíhala diskuse.  Z celého jednání byl pořízen zápis, který je k dispozici na odboru životního prostředí a byl předán projektantovi.
 Od 22.1.2010 bude na odboru životního prostředí k dispozici veškerá dokumentace týkající se projednávaného záměru. Veškeré informace budou dostupné také na webových stránkách města. Občané mají možnost podávat své připomínky k projektu až do 17.2. 2010, a to písemně na adresu Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo na podatelnu Městského úřadu, případně elektronicky na adresu h.mala@mu.turnov.cz. Prosíme občany, pokud je to možné, aby své připomínky podávali za celý bytový dům.

Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí

Studie

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Rekonstrukce ploch zeleně sídliště Přepeřská