Ohrazenice

Obec má platný územní plán.

Územní plán Ohrazenice vydalo Zastupitelstvo obce Ohrazenice dne 24.09.2014 usnesením č. 54/2014. Účinnosti Územní plán Ohrazenice nabyl 14.10.2014.
Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Územní plán Ohrazenice

Územní studie Ohrazenice - Plochy BV21, BV22 a DM35 - schválena 24.09.2020
Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře ÚS Ohrazenice plochy BV21, BV22, DM35


Zprávy o uplatňování


Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.


AKTUALITY

Probíhá pořizování Změny č. 1 Územního plánu Ohrazenice, a to na základě 1. Zprávy o uplatňování, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování změny v rozsahu zadání. Zprávu schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 41/2021 ze dne 15.09.2021.