Kontejnery na textil

Město Turnov ve spolupráci s firmou Dimatex instalovalo v Turnově dne 22. února 2008 bílé kontejnery na sběr nepotřebných oděvů, textilu a párovaných bot.

Kontejnery jsou bílé barvy s viditelným označením TEXTIL, s poučením co do kontejneru patří, co nikoliv a s návodem na použití. Oděvy a textilní materiály se třídí, recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, geotextilií, hadrových lepenek apod. Ošacení vhodné pro další nošení se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích.
Použitý textil je nutné dávat do kontejneru zabalený v zavázaných igelitových pytlech nebo taškách. Vhazováním volného textilu dochází k jeho znehodnocení a zvyšuje se podíl nezpracovatelného odpadu.

Do kontejneru na textil patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, bytové textilie,záclony, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv.
Do kontejneru nepatří: koberce, matrace, molitan, netextilní a syntetické materiály, silně znečištěné a mokré textilie, kůže, plasty, impregnované textilie.

Kontejnery se nacházejí v těchto lokalitách: Plus – Sobotecká ulice – 2ks, Coop discount – Zahradní ulice, Bezručova – čp. 361, Hasičárna – Hruborohozecká u č.p. 388, Mašov – U školy čp. 56, Delvita – Nádražní – 2ks, Výšinka – Diamantová u č.p. 1909, Výšinka – Perlová ul. u kotelny, Skálova ulice – za internátem OAHŠ, Žižkova ulice – u penzionu pro důchodce, Sběrný dvůr Vesecko- 2ks


První svoz byl uskutečněn v pátek 29. února 2008 a bylo sebráno 1 740 kg textilu. Věříme, že tímto krokem přispějeme k většímu množství vytříděného odpadu, který bude možné ekologický recyklovat.