I. výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova

Město Turnov vyhlašuje I. výzvu k předkládání žádostí o dotaci pravidel přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.

Město Turnov vyhlašuje

I. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z FONDU NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI

Výzva je vyhlášena dle Základních pravidel přidělování dotací z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova, schválených Zastupitelstvem města Turnova, usnesením č. 63/2009 ze dne 28.4.2009.

Výzva se vypisuje na 

Formuláře žádostí včetně Základních pravidel jsou k dispozici na Městském úřadě v Turnově, odboru sociálních věcí, Skálova ulice 84 ve 2. patře, č.dveří 203, dále na internetových stránkách Města Turnova, odboru sociálních věcí.

Žádosti budou přijímány na Městském úřadu v Turnově, odboru sociálních věcí.

Uzávěrka přijímání žádostí je stanovena na pondělí 15.6. 2009 do 17:00 hodin.

Na chybně, nebo nečitelně vyplněné formuláře nebude brán zřetel při posuzování žádostí.