Nejlepší stavba roku LK - Synagoga v Turnově

Na slavnostním vyhlášení soutěže Nejlepší stavba roku Libereckého kraje, které proběhlo 15. září 2009 v sídle krajského úřadu bylo uděleno Obnově synagogy v Turnově absolutní první místo.

Na slavnostním vyhlášení soutěže Nejlepší stavba roku Libereckého kraje, které proběhlo 15. září 2009 v sídle krajského úřadu bylo uděleno Obnově synagogy v Turnově absolutní první místo.

Soutěž se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Víta Příkaského a prezidenta Českého svazu stavebních inženýrů, Ing. Svatopluka Zídka. Porota složená se zástupců odborníků, pracovníku krajského úřadu, členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů), ČKA (Česká komora architektů) ocenila celkový přístup k obnově objektu jak po stránce architektonické, projekční, tak po stránce realizace.

Projektantem stavby byl Profes Projekt, s.r.o., Turnov, investorem město Turnov podpořený finančním mechanismem EHP/Norsko, generálním dodavatelem pak firma Status, a. s., Turnov.

Dále Obnova synagogy v Turnově obdržela Cenu sympatie občanů Libereckého kraje za stavební počin, která byla v rámci této soutěže též vyhlášena. Hlasování občanů probíhalo po internetu. Došlo tak ke shodě odborné i laické veřejnosti.